Кабель аудио 3.5"jack(m)-3RCA(m) Telecom [1.5m] TAV4545-1.5M150 ₽*TAV4545-1.5M